Pytania i odpowiedzi

Okulistyka 2018/19

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 7710 razy
Pytanie 1
Leczenie we wrodzonej pierwotnej jaskrze:
d. chirurgiczne
Pytanie 2
Cechami charakterystycznymi przekrwienia powierzchownego spojówek są:
e. wszystkie powyższe
Pytanie 3
Średnie dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku zdrowym nie przekraczają:
b. 3-5 mmHg
Pytanie 4
Prawidłowa procedura po poparzeniu chemicznym oka:
a. płukanie worka spojówkowego i powierzchni oka, krople steroidowe, krople antybiotykowe
Pytanie 5
Epidemiczne zapalenie spojówek
a. adenowirusy
Pytanie 6
Przy podejrzeniu zapalenia pozagałkowego nerwu wzrokowego wykonasz badanie obiektywne:
d. Badanie elektrofizjologiczne - VEP pattern
Pytanie 7
Stożek rogówki jest chorobą osób starszych (nastolatków) i dotyczy głównie obwodowej (centralnej lub paracentralnej) części rogówki
b. oba zdania są fałszywe
Pytanie 8
Wskaż najlepsza odległa ostrość widzenia:
e. Liczenie palców z odległości 2m
Pytanie 9
Przyczyna ostrego wrzodu pełzającego
a. dwoinka zapalenia płuc
Pytanie 10
Co nie jest czynnikiem ryzyka retinopatii wcześniaczej?
a. dieta matki w ciąży
Pytanie 11
Przyczyny niedomykalności powiek
e. A, B i C
Pytanie 12
Beta-blokery w kroplach w leczeniu jaskry powinny być stosowane:
a. 2x dziennie
Pytanie 13
Wrodzona zaćma dwuoczna powinna zostać zoperowana:
c. Nie później niż w 4 miesiącu życia
Pytanie 14
Wcześniak po raz pierwszy należy badać okulistycznie:
b. W 4 tygodniu życia
Pytanie 15
Do oftalmohelioz należy:
a. Zmiany w rogówce spowodowane promieniowaniem UV

Powiązane tematy