Pytania i odpowiedzi

ZAK

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 300 Rozwiązywany: 13026 razy
Pytanie 1
*2017 Start* 1. Najczęstszą postacią promienicy jest postać:
C. twarzowo-szyjna
Pytanie 2
2. Czynnik etiologiczny choroby kociego pazura to:
C. Bartonella henselae
Pytanie 3
3. Jako lek z wyboru w leczeniu brucelozy zastosujesz:
D. doksycyklinę
Pytanie 4
4. W naturalnym przebiegu klinicznym tularemii najczęstsza jest postać:
E. wrzodziejąco-węzłowa
Pytanie 5
5. Lekiem z wyboru w leczeniu tularemii jest:
D. streptomycyna
Pytanie 6
6. W leczeniu ciężkiej, powikłanej infekcji P. falciparum zastosujesz:
B. chininę w pompie infuzyjnej
Pytanie 7
7. W profilaktyce poekspozycyjnej zakażenia HIV zastosujesz między innymi:
B. Tenofovir
Pytanie 8
8. Zakażenie wirusem odry może być przyczyną poronień płodu w:
D. 20% przypadków
Pytanie 9
9. Nawrotową posocznicę salmonellozową u chorego zakażonego wirusem HIV zaliczysz do:
C. kategorii klinicznej C
Pytanie 10
10. W przypadku pojedynczego pogryzienia przez kleszcza poza terenem endemicznym zastosujesz:
E. ograniczysz postępowanie jedynie do 30 dniowej obserwacji
Pytanie 11
11. Czynnikiem etiologicznym wirusa różyczki jest:
E. wirus RNA zaliczany do rodziny Togaviridae
Pytanie 12
12. W Polsce drugi w kolejności występowania genotypów HCV to genotyp wirusa HCV:
D. 3
Pytanie 13
13. W Polsce dwufazowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych są powodowane najczęściej przez:
A. enterowirusy
Pytanie 14
14. Czynnikami etiologicznymi pierwotnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu są:???
E. wszystkie powyższe
Pytanie 15
15. Gorączka Pontiac jest związana z zakażeniem:
D. Legionella

Powiązane tematy