Pytania i odpowiedzi

Dominat

Pytanie 1
Który rok nazywamy rokiem czterech cesarzy?
69r
Pytanie 2
jak nazywał się założyciel dynastii flawijskiej?
Wespazjan
Pytanie 3
Jak nazywała się dynastia założona przez cesarza Nerwę?
Antoninowie
Pytanie 4
Jak nazywa się czasy rządów antoninów?
złoty wiek cesarstwa
Pytanie 5
w jakich latach wybuchały powstania w Judei?
66, 132
Pytanie 6
jaki był ich skutek?
diaspora żydowska
Pytanie 7
jak nazywały się umocnienia graniczne?
limesy
Pytanie 8
jak nazywała się dynastia za której rządów spadła rola senatu?
Sewerowie
Pytanie 9
Jak nazywał się założyciel tej dynastii?
Septymiusz Sewer
Pytanie 10
Jak nazywał się pierwszy cesarz dominatu?
dioklecjan
Pytanie 11
zaznacz prawdziwe o dominacie
centralizacja rządów
biurokracja
cesarz=pan absolutny
Pytanie 12
jak nazywa się czas 4 cesarzy?
tetrachia
Pytanie 13
jakie prowincje wnosiły sprzeciw podczas władzy falwiuszy?
dacja i partia