Pytania i odpowiedzi

Leki psychotropowe I-III

Pytanie 16
Zespół antycholinergiczny ośrodkowy:
W ciężkich zaburzeniach podaje się fizostygminę
Może wystąpić przy stosowaniu TLPD z klozapiną
Występują zaburzenia wegetatywne
Pytanie 17
W leczeniu bólu neuropatycznego stosuje się:
Fenytoinę
Pregabalinę
Karbamazepinę
Gabapentynę
Pytanie 18
Leki przeciwpadaczkowe blokujące kanały sodowe zależne od napięcia:
Znoisamid
Lamostrygina
Pytanie 19
Leki obniżające próg drgawkowy:
Lidokaina
Prometazyna
Tramadol
Leki przeciwpsychotyczne
Pytanie 20
Wskaż prawidłowe połączenie lek - wskazanie:
Bupropion - w skojarzeniu z naltreksonem leczenie otyłości
Wenlafaksyna - zaburzenia lękowe
Atomoksetyna - depresje z deficytami koncentracji
Pytanie 21
Wskaż prawidłowe połączenie lek - receptor, który antagonizuje:
Ondansetron - 5-HT3
Pytanie 22
Które leki przeciwdepresyjne stosuje się w leczeniu bezsenności:
Mirtazapina
Pytanie 23
Agoniści receptorów dopaminergicznych:
Pramipeksol może powodować hipotonię ortostatyczną
W leczeniu choroby Parkinsona stosuje się je z L-dopą w celu zmniejszenia jej dawki
Pytanie 24
Wskaż prawidłowe połączenie lek - przeciwwskazanie:
Bupropion - terapia moklobemidem
Klomipramina - zaburzenia rytmu serca
Lorazepam - zaburzenia oddychania
Pytanie 25
Farmakoterapia otępienia:
W leczeniu otępienia stosuje się m.in. SSRI
Memantyna powoduje poprawę funkcji poznawczych u chorych na Alzheimera
Pytanie 26
Wskaż prawidłowe skojarzenie lek - grupa:
NRI - reboksetyna
Pytanie 27
Wskaż prawidłowe:
BZD nie są stosowane u osób starszych ze względu na zaburzenia funkcji poznawczych
BZD wykazują działanie nasenne i uspokajające
Pytanie 28
Wskaż prawidłowe:
Wortioksetyna jest atagonistą receptorów 5-HT1A i 5HT2A
Po 4 tygodniach występuje tolerancja na działanie nasenne benzodiazepin
Pytanie 29
Wenlafaksyna:
ma działanie przeciwlękowe
w stężeniu >150 mg/db hamuje wychwyt zwrotny NA
Pytanie 30
Wskaż prawidłowe:
Esketamina jest antagonistą receptora NMDA
GKS stosuje się w zapobieganiu wymiotów wczesnych po chemioterapii
BZD upośledzają zdolności psychoruchowe

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.