Pytania i odpowiedzi

łacina cz.2

Pytanie 16
pęcherzyk
vesica
Pytanie 17
komórka
cellula
Pytanie 18
tętnica główna
aorta
Pytanie 19
tkanka
tela
Pytanie 20
wcięcie
incisura
Pytanie 21
błona
membrana
Pytanie 22
kość piszczelowa
tibia
Pytanie 23
żuchwa
mandibula
Pytanie 24
dół
fossa
Pytanie 25
żyła
vena
Pytanie 26
kolumna
columna
Pytanie 27
przyczyna
causa, ae
Pytanie 28
obojczyk
calvicula
Pytanie 29
kość strzałkowa
fibula, ae
Pytanie 30
podeszwa stopy
planta
Pytanie 31
szew
sutura
Pytanie 32
tętnica
arteria, ae

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.