Pytania i odpowiedzi

Interna ZIMA/2021

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 1456 razy
Pytanie 1
Alergiczny nieżyt nosa z wytwarzaniem polipów i astma często poprzedzają wystąpienie
B. eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
Pytanie 2
Badanie serca metodą MR jest badaniem pierwszego wyboru z wyjątkiem:
D. ostrych zespołach wieńcowych
Pytanie 3
Pacjent z wieloletnim wywiadem POChP, został przywieziony do Izby Przyjęć z powodu narastającej duszności spoczynkowej z towarzyszącym odkrztuszaniem dużej ilości plwociny o ropnym charakterze. W wykonanym niezwłocznie badaniu gazometrycznym krwi tętniczej stwierdzono: pH=7,31, pO2= 42mmHg, pCO2=72mmHg, HCO3- =24mmol/l. Wynik badania świadczy o występującej u chorego:
b. niewyrównanej kwasicy oddechowej
Pytanie 4
Do badań niezalecanych do wykonania przy podejrzeniu reumatoidalnego zapalenia stawów należy:
e. Transferyna
Pytanie 5
W obrazie klinicznym chłonkotoku występują:
a. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 6
). Do grupy prątków niegruźliczych zaliczamy
a. M. kansasii, M. avium, M. marinum
Pytanie 7
Czynnikiem ryzyka wystąpienia twardzinowego przełomu nerkowego jest występowanie przeciwciał
B. Przeciwko RNA polimerazie Ill
Pytanie 8
Który z poniżej wymienionych zespołów polipowatości nie jest uwarunkowany genetycznie?
d. zespól Cronkhite-Canada
Pytanie 9
Do Izby Przyjęć zgłasza się 62-letni mężczyzna z powodu pierwszego w życiu napadu migotania przedsionków o nieznanym czasie trwania. W wywiadzie chory leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, przed dwoma laty przebył zawał mięśnia sercowego i miał wówczas implantowany stent uwalniający lek do prawej tętnicy wieńcowej. Aktualna farmakoterapia: kwas acetylosalicylowy, statyna, inhibitor konwertazy angiotensyny. Obecnie pacjent bez bólu w klatce piersiowej, bez duszności, od około 2 tygodni zauważył obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego (chory musi się jeden raz zatrzymać podczas wchodzenia na 3 piętro). RR 130/80, ASM ok 120/min, saturacja 97%, bez zastoju nad polami płucnymi, bez obrzęków obwodowych, bez innych odchyleń w badaniu fizykalnym. Wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, elektrolity, stężenie kreatyniny) w normie. Optymalne postępowanie obejmuje:
b. Włączenie do terapii beta-blokera, rozpoczęcie leczenia doustnym antykoagulantem przez co najmniej 3 tygodnie przed próbą kardiowersji elektrycznej, po kardiowersji bezterminowa kontynuacja leczenia doustnym antykoagulantem.
Pytanie 10
Dla rozpoznania umiarkowanego zwężenia zastawki aortalnej ocenianego w badaniu echokardiograficznym (UKG) typowe jest:
b. AVA 1,0-1.5cm2
Pytanie 11
Do Ostrych Zespołów Wieńcowych należy:
1)Dławica piersiowa niestabilna.
Pytanie 12
Substancją która nie ma zastosowania w terapii uzależnienia od tytoniu jest:
d. Kodeina
Pytanie 13
Choroby siatkówki są przeciwwskazaniem do leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów następującym lekiem:
b. Chlorochiną
Pytanie 14
Czynnikami nasilającymi ból w zapaleniu osierdzia nie jest:
D.pozycja siedząca z pochyleniem do przodu
Pytanie 15
Do przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego należy:
D Koarktacja aorty

Powiązane tematy