Pytania i odpowiedzi

Psychiatria 2022 ZIMA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1038 razy
Pytanie 1
Zarejestrowana maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię wynosi
20mg
Pytanie 2
Do neuroleptyków II generacji nie należy
Sulpiryd
Pytanie 3
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w tzw. trybie wnioskowym określa:
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Pytanie 4
Charakterystycznym objawem zespołu Hakima nie jest:
szybkie narastanie otępienia
Pytanie 5
Ryzyko centralnej mielonolizy mostu u pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym istnieje w przypadku zbyt szybkiego wyrównania niedoborów
sodu
Pytanie 6
Jednoczesne występowanie sprzecznych dążeń, często występujące w schizofrenii to:
Ambitendencja
Pytanie 7
Utrata zainteresowań oraz zaprzestanie wszelkich działań będących źródłem przyjemności to objaw:
anhedonii
Pytanie 8
Wskazaniem do hospitalizacji osoby z zaburzeniami odżywiania są
Wszystkie wymienione
Pytanie 9
Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości NIE jest:
Depresja w wywiadzie
Pytanie 10
52-letnia kobieta, od roku zmiana zachowania, współwystępujące objawy zespołu depresyjnego, kilkukrotne omdlenia ortostatyczne, drżenie parkinsonowskie halucynacje wzrokowe. Po podaniu niedużej dawki haloperidolu wystąpiły nasilone objawy pozapiramidowe. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Pytanie 11
Kryterium czasowym rozpoznania uporczywych zaburzeń urojeniowych jest okres:
3 miesiące
Pytanie 12
Charakterystycznym elementem obrazu klinicznego autyzmu dziecięcego nie jest:
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Pytanie 13
Lekiem psychostymulującym stosowanym w ADHD jest
Metylofenidat
Pytanie 14
Zaznacz prawidłowe zdanie o tikach
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Pytanie 15
Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój w zakresie ekspresji językowej (mowy) wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia stanowi objaw kryterialny
Autyzmu dziecięcego

Powiązane tematy