Pytania i odpowiedzi

Psychiatria 2021 II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 708 razy
Pytanie 1
1. Zaburzenia treści myślenia syntymiczne z zespołem depresyjnym są urojenia : Wybierz jedną odpowiedź:
b. Nihilistyczne
Pytanie 2
U 5-letniej dziewczynki w przebiegu choroby infekcyjnej z wysoka gorączką wystąpiły: zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe, krótkotrwałe urojenia, niezwykła wrażliwość na sugestię. Objawy miały falujący przebieg, z większym nasileniem w godzinach wieczornych. Opisany zespól psychopatologiczny to:
d. Zespół majaczeniowy
Pytanie 3
3. U 16-letniej dziewczynki z epizodem manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej jako pierwszy lek należałoby włączyć: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Arypiprazol
Pytanie 4
Depresja poschizofreniczna, to odmiana depresji, która:
b. Może występować w przebiegu schizofrenii po przebyciu ostrego epizodu schizofrenii
Pytanie 5
9. Do której z grup leków zalicza się duloksetynę? Wybierz jedną odpowiedź:
d. SNRI
Pytanie 6
10. Typowe objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego to: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Wszystkie
Pytanie 7
Który z poniższych objawów jest najmniej prawdopodobnym objawem prodromalnym stanu majaczeniowego (delirium)? Wybierz jedną odpowiedź:
b. Amnezja
Pytanie 8
12. Schorzenie, w którym występują uporczywe zaburzenia nastroju trwające co najmniej dwa lata to: Wybierz jedną odpowiedź:
c. Dystymia
Pytanie 9
13. Usystematyzowane urojenia są dominującym objawem w zespole: Wybierz jedną odpowiedź:
c. Paranoicznym
Pytanie 10
14. Który z wymienionych leków przeciwpsychotycznych wymaga regularnej kontroli układu białokrwinkowego? Wybierz jedną odpowiedź:
b. Klozapina
Pytanie 11
15. Przykładem zaburzeń psychicznych, będących formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji jest: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Zespół stresu pourazowego
Pytanie 12
16. Które z poniższych nie należy do urojeń oddziaływania ze strony innych osób? Wybierz jedną odpowiedź:
a. Spostrzeżenie urojeniowe
Pytanie 13
17. Objawy zaburzenia schizotypowego nie obejmują: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Splątania toku myślenia
Pytanie 14
18. lekiem normotymicznym nie jest: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Haloperidol
Pytanie 15
20. Fałszywy sąd realizujący występuje w: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Prawidłowa jest odpowiedź c i d

Powiązane tematy