Pytania i odpowiedzi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 38 razy
Pytanie 1
W celu oszacowania liczby drzewek zniszczonych podczas pozyskania drewna konieczna jest znajomość liczby
Wszystkich drzewek uszkodzonych i nieuszkodzonych
Pytanie 2
Metoda MTM (methods-time measurement) należy do systemu czasów elementarnych, które zostały opracowane przez:
Taylora
Pytanie 3
Kostur do sadzenia z bryłą nazywamy:
Rurowym
Pytanie 4
Spodziewane zwiększenie udatności uprawy związaną z użytkowaniem nowo konstruowanej sadzarki RoboFoR wynika z
eliminacji wcześniejszego wyjmowania sadzonek z kaset, powodującego przesuszenie i osypywanie bryłki korzeniowej
Pytanie 5
Zalesianie 1 hektara powierzchni (sadzenie, roznoszenie sadzonek) wymaga średnio:
40 roboczogodziny
Pytanie 6
Czy na terenie pożarzyska w Rudach Raciborskich nastąpiło podniesienie poziomu wód gruntowych ?
Tak, ale dopiero 10-15 lat po pożarze
Pytanie 7
Dla której technologi pracy opracowano najlepiej dopasowane modele oszacowania liczby drzewek zniszczonych
Dla technologi z procesorami N_OKproc
Pytanie 8
Pozyskanie drewna jaką metodą cechowało się najniższymi kosztami jednostkowymi przy standardowej 8-godzinej zmianie roboczej podczas trzebieży wczesnej na pożarzysku w Rudach Raciborskich
pilarką spalinową
Pytanie 9
Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych, opracowanych w Katedrze Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej posiada układ tradycyjny:
kołowy
Pytanie 10
W Polsce roczna produkcja sadzonek w kontenerach wynosi ok.
50 mln.
Pytanie 11
W metodzie Ergonomic&Assessment&Worksheet przyjęto zasadę dawki, tzn. określenia iloczynu:
Intensywności i czasu trwania
Pytanie 12
Półautomatyczna głowica sadząca typu BRACKE umieszcza sadzonki:
na przygotowanej przez siebie placówki
Pytanie 13
W ocenie stopnia zrobotyzowania gospodarki stosuje się 
wskaźnik gęstości robotyzacji
Pytanie 14
Metoda analizy Ergonomic&Assessment&Worksheet nie obejmuje:
Obciążenia psycho-społecznego organizacji pracy
Pytanie 15
Liczba robotów przemysłowych, przypadających w Polsce na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle wynosi ok.
30

Powiązane tematy