Pytania i odpowiedzi

Psychiatria zima 2019

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 52 razy
Pytanie 1
Kleptomania zalicza się do:
zaburzeń kontroli i impulsów
Pytanie 2
Zastosowanie przymusu bezpośredniego reguluje:
ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Pytanie 3
Przekonanie o swoich niezwykłych umiejętnościach, talentach, wiedzy, atrakcyjności to urojenia:
wielkościowe
Pytanie 4
Duże ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego wymagające monitorowanie pacjenta powoduje stosowanie:
olanzapiny
Pytanie 5
Który z wymienionych leków ma zastosowanie w leczeniu złośliwego zespołu neuroleptycznego i hipertermii złośliwej:
dantrolen
Pytanie 6
Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie charakteryzują się występowaniem:
zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwość oraz impulsywność
Pytanie 7
Występowanie w okresie niemowlęcym takich objawów jak: obojętność lub awersja do kontaktu fizycznego, nieodwzajemnianie uśmiechu lub brak reakcji na obecność/nieobecność opiekuna, nadwrażliwość na bodźce, unikanie kontaktu wzrokowego, brak zabawy "na niby", może nasuwać podejrzenie:
autyzmu
Pytanie 8
Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie na temat zespołu hiperkinetycznego:
objawy charakterystyczne są tylko dla jednego środowiska (np. Szkoły)
Pytanie 9
Wskaż prawdziwe stwierdzenie na temat zespołu hiperkinetycznego:
jest utrwalonym wzorcem zachowania, który wpływa zakłócająco na funkcjonowanie dziecka i wiąże się z obecnością zaburzeń koncentracji, nadruchliwości i impulsywności
Pytanie 10
Podtypy jadłowstrętu psychicznego:
restrykcyjny i żarłoczno-wydalający
Pytanie 11
Które stwierdzenie nie charakteryzuje Żarłoczności Psychicznej: (BN)
stosowana dieta wynika z ortorektycznych zachowań
Pytanie 12
Która z poniższych kategorii diagnostycznych nie należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych:
zaburzenia lękowe z napadami paniki
Pytanie 13
Które z poniższych stwierdzeń nie charakteryzuje okresu adolescencji:
prowadzi do dekompensacji psychotycznej
Pytanie 14
Jadłowstręt psychiczny (AN) charakteryzuje wysoka umieralność pacjentek i osiąga:
15%
Pytanie 15
Na badanie psychiatryczne dziecka składa się:
wszystkie powyższe

Powiązane tematy