Pytania i odpowiedzi

Procesy integracyjne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 85 Rozwiązywany: 411 razy
Pytanie 16
Prawdziwe w odniesieniu do integracji afrykańskiej jest stwierdzenie
Dążeniem Unii Afrykańskiej jest utworzenie na kontynencie Afrykańskiej Wswpólnoty Gospodarczej (AEC)
Kontynent ma ługą,sięgającą jeszcze czasów kolonialnych historię integracyjną
Pytanie 17
Do strefy Euro nie należy
Bułgaria i Rumunia
Dania i Szwecja
Pytanie 18
Do rodzajów handlu wewnątrzgałęziowego dobrami jednorodnymi zalicza się
reeksport
handel przygraniczny
Pytanie 19
Kraje członkowskie tych ugrupowań posługują się walutą wspólną lub walutą innego kraju sztywno powiązaną z własną walutą narodową
SACU(bez Botswany)
CEMAS
OECS
Pytanie 20
Uszereguj według dat powstania
1
SACU
2
ASEAN
3
ECOWAS
4
RCEP

SACU(1910)

ASEAN(1967)

ECOWAS(1975)

RCEP(2016)

Pytanie 21
Pośrednie formy ugrupowań integracyjnych wyróżnił:
W.Molle
Pytanie 22
W modelu ponadnarodowym, ponadnarodowy ośrodek integracyjny może posługiwać się dyrektywami, rozporządzeniami i decyzjami. Zaznacz stwierdzenia fałszywe
dyrektywy wiążą państwa od których są skierowane w zakresie celów jakie powinny byc osiągnięte oraz w zakresie narzędzi i środków ich osiągnięcia
Pytanie 23
Do skutków dynamicznych utworzenia unii walutowej zalicza się
zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
większa przejrzystość cen
Pytanie 24
Przekształcenie układu NAFTA w Układ USMCA
było realizacją obietnic wyborczych D.Trumpa
skutkuje zmiana niektórych reguł pochodzenia towarów w ramach tego ugrupowania
Pytanie 25
Zaznacz zdania prawdziwe
W Unii Celnej nie występuje efekt zniekształcania(ochylenia) handlu,któy jest charakterystyczny dla strefy wolnego handlu (SWH)
Cechą charakterystyczną wspólnego rynku(WR) jest swobodny przepływ kapitału,który nie występuje w unii celnej(UC)
Pytanie 26
Do ugrupowań krajów rozwiniętych zaliczane jest następujące ugrupowanie
EFTA
ANZERTA
Pytanie 27
Subugrupowania istnieją wewnątrz
CARICOM
SADC

ma być tu wielkorotna odpowiedź

Pytanie 28
PICTA to ugrupowanie
Mikropaństw południowego Pacyfiku
Pytanie 29
Wspólnym rynkiem nie jest
EFTA
CEFTA
SACU
Pytanie 30
W latach 80 XX w. do EWG przystąpiła
Portugalia
Grecja

Powiązane tematy

#ebm #eonomia