Pytania i odpowiedzi

TWN do egzaminu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 23 razy
Pytanie 1
Na rysunku Y oznacza
biegunowość ujemną, a linia ciągła nie uwzględnia wpływu ładunku przestrzennego
Pytanie 2
Podaj przyczyny nierównomiernego rozkładu pola elektrycznego wzdłuż długiego łańcucha izolatorów.
Na takim izolatorze występują pojemności do ziemi i do przewodu. Jedną elektrodą jest przewód, a drugą słup. Słup posiada większe pole powierzchni niż przewód, dlatego pojemności doziemne są zawsze większe niż do przewodu. Dlatego jest nierównomierny rozkład pola, bo te pojemności są rożne
Pytanie 3
Mechanizm Townsenda dla przebicia gazu jest określony wzorem: w którym alfa α oznacza:
współczynnik jonizacji pierwotnej
Pytanie 4
Mechanizm Townsenda dla przebicia gazu jest określony wzorem: w którym alfa α oznacza:
współczynnik emisji elektronów
Pytanie 5
W niskich ciśnieniach bliskich próżni uzyskuje się:
większą wytrzymałość powietrza w stosunku do warunków normalnych
Pytanie 6
Podaj powody stosowania konserwatora w konstrukcjach transformatorów I/II i w starszych rozwiązaniach III grupy:
Jego zadaniem jest przyjmowanie nadmiaru oleju przy wzroście jego objętości spowodowanym jego nagrzewaniem się (wzrost temperatury pojawia się ze względu na występowanie strat) i oddawaniem w przypadku zmniejszenia się objętości oleju schłodzonego, Ponadto dzięki zastosowaniu konserwatora zmniejsza się możliwość zawilgocenia oleju. Poza tym olej znajdujący się w konserwatorze ma niższą temperaturę niż olej w kadzi dzięki czemu jego utlenianie jest utrudnione.
Pytanie 7
Podaj powody stosowania konserwatora w konstrukcjach transformatorów I, II i w starszych rozwiązaniach II grupy:
Konserwator służy do zabezpieczenia stałego zapełnienia transformatora olejem oraz do zmniejszenia powierzchni stykania się oleju z powietrzem, które powoduje zawilgocenie i utlenienie oleju
Pytanie 8
Współczynnik strat dielektrycznych w układzie równoległym RC jest określony poprzez
stosunek składowej czynnej do składowej biernej prądu w dielektryku
Pytanie 9
Czasy trwania typowych przepięć pochodzenia łączeniowego są rzędu
kilku milisekund (typowe łączeniowe przepięcie wynosi 250/2500us)
Pytanie 10
Trzykrotne podwyższenie napięcia przesyłowego przy stałej przesyłanej mocy powoduje:
zmniejsza 9 – krotnie straty mocy.
zmniejsza 3 – krotnie prąd przepływający w linii
Pytanie 11
Które stwierdzenie jest prawdziwe :
pioruny charakteryzują się często prądami wyładowczymi nie przekraczającymi 100kA.
obserwuje się przewagę wyładowań ujemnych niż dodatnich.
90% wyładowań atmosferycznych nigdy nie dociera do powierzchni Ziemi, lecz przemieszcza się między chmurami
Pytanie 12
Wzrost temperatury izolacji powoduje:
zmniejszenie rezystancji izolacji.
Pytanie 13
Dwukrotne podwyższenie napięcia przesyłowego przy stałej przesyłanej mocy powoduje:
zmniejszenie dwukrotnie prądu obciążenia linii.
Pytanie 14
Pomiary oleju transformatorowego dla transformatorów III grupy polegają na:
analizie U przebicia, rezystancji izolacji oraz obserwacji wyglądu oleju.
Pytanie 15
Rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu można określić w zakresie od promienia wewnętrznego izolacji r do promienia zewnętrznego izolacji R jako:
przebieg hiperboliczny z największą wartością na izolacji od strony żyły roboczej.

Powiązane tematy