Powtórzenie: Antonimy, homonimy, synonimy

Język polski, powtórzenie. 8 pytań.

Antonimy to wyrazy ...
przeciwstawne
Ukarzę czy ukażę ?
Obje formy są poprawne
Termin antonim również posiada swój antonim, jest nim ?
synonim
Synonim wyrażenia ożenić się to ...
wyjść za mąż
Permisywny oznacza również ?
tolerancyjny
Zaznacz homonimy słowa babka.
słodkie ciasto
grzyb
armata
Antonim białego ?
czarny
Antonim do określenia "zielony" ?
obeznany

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.