Pytania i odpowiedzi

Antonimy, homonimy, synonimy

Pytanie 1
Antonimy to wyrazy ...
przeciwstawne
Pytanie 2
Ukarzę czy ukażę ?
Obje formy są poprawne
Pytanie 3
Termin antonim również posiada swój antonim, jest nim ?
synonim
Pytanie 4
Synonim wyrażenia ożenić się to ...
wyjść za mąż
Pytanie 5
Permisywny oznacza również ?
tolerancyjny
Pytanie 6
Zaznacz homonimy słowa babka.
grzyb
armata
słodkie ciasto
Pytanie 7
Antonim białego ?
czarny
Pytanie 8
Antonim do określenia "zielony" ?
obeznany

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.