Pytania i odpowiedzi

Bryły obrotowe

Pytanie 1
Bryła otrzymywana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.
walec
Pytanie 2
Bryła otrzymywana przez obrót trójkąta prostokątnego, wokół prostej zawierającej jej przyprostokątną.
Stożek
Pytanie 3
Bryła będąca zbiorem punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest mniejsza równa r.
kula
Pytanie 4
Odcinek który łączy 2 punkty z brzegów podstaw walca i jest prostopadły do tych podstaw nazywamy...
tworzącą walca
Pytanie 5
Czym jest przekrój osiowy walca?
prostokątem
Pytanie 6
Walec ma w podstawie...
okrąg
Pytanie 7
Dowolny odcinek łączący wierzchołek stożka z brzegiem podstawy to
tworząca stożka
Pytanie 8
Punkt w którym tworząca stożka "przyłącza" się do wysokości. Najwyższy punkt stożka.
wierzchołek stożka
Pytanie 9
Czym jest przekrój osiowy stożka?
trójkątem równoramiennym
Pytanie 10
Zbiór punktów przestrzeni o środku w punkcie O i promieniu r (odległość od O jest równa r). Inaczej powierzchnia kuli
sfera
Pytanie 11
Przekrój kuli płaszczyzną, przechodzący przez środek kuli
koło wielkie
Pytanie 12
Jeśli płaszczyzna ma z kulą dokładnie 1 punkt wspólny to mówimy, że płaszczyzna ta jest .... do kuli.
styczna
Pytanie 13
Kto po raz pierwszy podał wzory na pola powierzchni i objętości walca, kuli i czaszy kulistej?
Archimedes
Pytanie 14
Jak nazywamy części powstałe w wyniku przecięcia kuli płaszczyzną?
czaszami kulistymi
Pytanie 15
Gdy kula jest styczna do podstawy stożka i do każdej jego tworzącej to stożek jest
opisany na kuli
Pytanie 16
Ile razy mniejsza jest objętość stożka do walca o takiej samej podstawie i wysokości?
trzy
Pytanie 17
Dana jest kula wpisana w stożek. Jej promień wynosi R. Ile wobec tego wynosi wysokość stożka?
3 R

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.