Pytania i odpowiedzi

Budownictwo. Materiały budowlane

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wiadomości o materiałach budowlanych dla technikum budowlanego.Nazwy i definicje właściwości materiałów budowlanych.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7583 razy
Pytanie 1
Cechy techniczne materiału dzielimy na:
cechy fizyczne
cechy mechaniczne
cechy chemiczne
Pytanie 2
Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
gęstość
gęstość pozorną
szczelność
porowatość
wilgotność
nasiąkliwość
przesiąkliwość
przepuszczalność pary wodnej
higroskopijność
przewodność cieplną
pojemność cieplną
ogniotrwałość
reakcję na ogień
rozszerzalność cieplną
radioaktywność naturalną
Pytanie 3
W odniesieniu do kruszyw w stanie luźnym używa też się określenia (do gęstości):
gęstość nasypowa
Pytanie 4
Zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody
nasiąkliwość
Pytanie 5
Zdolność materiału do podciągania wody przez włoskowate otwarte kanaliki materiału pozostającego w zetknięci z wodą to:
kapilarność
Pytanie 6
Jeśli nie chcemy tracić ciepła z pomieszczenia to współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być duży czy mały?
powinien być mały
Pytanie 7
Większą rozszerzalność cieplną ma szkło czy aluminium?
aluminium
Pytanie 8
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
wytrzymałość
odporność na zamrażanie
twardość
sprężystość
kruchość
ścieralność
Pytanie 9
Stosunek wytrzymałości próbek nasyconych wodą do ich wytrzymałości w stanie wysuszonym do stałej masy nośi nazwę:
współczynnika rozmiękania
Pytanie 10
Oznaczenie ścieralności naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych przeprowadza się na (bez obcych symboli):
tarczy Bohmego
Pytanie 11
Wszystkie materiały budowlane ulegają stopniowemu działaniu agresji chemicznej środowiska, w którym się znajdują. Ten proces stopniowego niszczenia nazywamy
korozją
Pytanie 12
Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
pierwiastkowy
tlenkowy
mineralny
Pytanie 13
Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
Pytanie 14
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
Pytanie 15
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego

Powiązane tematy