Pytania i odpowiedzi

Atmosfera i podobne

Pytanie 1
Jak obliczyc stopien temp. celcjusza majac podana temp. Farenheita ?
TC = ( F -32 ) * 5/9
Pytanie 2
Jak obliczc skale KElwina majac Celcjusza ?
TK = TC +273
Pytanie 3
1 Hpa ile to pascali ?
100
Pytanie 4
1 hpa to ile mmHg ?
1 hpa = 3/4 mmHg
Pytanie 5
Jakim przyrządem mierzymy ciśnienie ?
barometr
Pytanie 6
Linie laczace na mapie punkty o tej samej wartosci cisnienia to :
Izobary
Pytanie 7
Jaka to wilgotnosc
- Stosunek masy pary wodnej do objetosci powietrza wyrazona w g na m3.
bezwzględna
Pytanie 8
PRzyrzad do mierzenia wilgotnosci to :
higrometr
Pytanie 9
przyrzad do mierzenia opadow
deszczomierz
Pytanie 10
linie laczace punkty o tych samych opadach to
izohiety
Pytanie 11
przyrzad do mierzenia predkosci wiatru to
wiatromierz
Pytanie 12
Uslonecznienie :
To czas w ktorym promieniowanie sloneczne dochodzi do powierzchni ziemi
Pytanie 13
W skali Beuforta :
Zaznacz te elementy ktore sa prawidlowe
12 huragan i 10 sztorm
0 cisza
Pytanie 14
MAkroklimat :
region geogr. np. wyzyna lubelska
Pytanie 15
Pogoda wyzowa : zaznacz dobre elementy
ZIMA - mrozno , male opady sniegu
LATEM - wysokie temp. brak opadow

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.