Pytania i odpowiedzi

Materiały budowlane

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 54 Rozwiązywany: 2810 razy
Pytanie 1
podstawową klasyfikacją drewna jest
wytrzymałość na rozciąganie
Pytanie 2
Podstawową klasyfikacją asfaltu drogowego jest:
penetracja
Pytanie 3
Czy piaskowe powierzchnie poddaję się polerowaniu?
Nie
Pytanie 4
Zawartość węgla w stali wynosi
poniżej 2%
Pytanie 5
Zawartośc parafiny w asfalcie drogowym poprawia jakość
Nie
Pytanie 6
Klasy płytek ceramicznych oparte są na:
nasiąkliwości
Pytanie 7
Max wytrzymałosc na sciskanie pow. murowych z ceramiki to:
75MPa
Pytanie 8
Bazalt to skala:
magmowa
Pytanie 9
Twardosc drewna oznacza sie metodą:
Janki
Pytanie 10
Granit ma większą wytrzymałosc na sciskanie niz na rozciaganie
Nie
Pytanie 11
Wyrzymałosc na zerwanie papy podaje sie w:
Newtonach
Pytanie 12
W oparciu o którą z cech fizycznych można scharakteryzować właściwości termicznej izolacji materiałów budowlanych
wsp. Przewodności cieplnej
Pytanie 13
Którą z wymienionych metod należy wybrać do określenia twardości materiałów kamiennych
Mohsa
Pytanie 14
Która z podanych skał jest skałą metamorficzną
marmur
Pytanie 15
Do skał dających się polerować należy
granit

Powiązane tematy

#materialybudowlane