Pytania i odpowiedzi

Alkany,alkeny,alkiny

Pytanie 1
jak nazywają się węglowodory nasycone?
alkany
Pytanie 2
co to jest zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach?
szereg homologiczny
Pytanie 3
związki organiczne,których cząsteczki mają tylko wiązania pojedyncze między atomami węgla nazywamy?
związki nasycone
Pytanie 4
podaj nazwę pierwszego alkanu
metan
Pytanie 5
podaj nazwę węglowodoru nasyconego o 8 węglach w cząsteczce
oktan
Pytanie 6
podaj nazwę węglowodoru nasyconego o 14 wodorach w cząsteczce
heksan
Pytanie 7
podaj wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego o 20 wodorach w cząsteczce
nonan
Pytanie 8
jak nazywa się sposób otrzymywania benzyny?
kraking
Pytanie 9
alkeny i alkiny to?
węglowodory nienasycone
Pytanie 10
podaj wzór sumaryczny pierwszego alkenu
C2H4
Pytanie 11
podaj wzór sumaryczny alkenu o 6 wodorach w cząsteczce
propen
Pytanie 12
podaj nazwę pierwszego aliku?
etyn
Pytanie 13
podaj końcówke od której tworzy się nazwy alkanów
an
Pytanie 14
podaj końcówkę od której tworzy się nazwy alkenów
en
Pytanie 15
podaj nazwę od której tworzy się nazwę alkinów
yn