Pytania i odpowiedzi

Bankowość - pojęcia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pojęcia z zakresu bankowości.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5604 razy
Pytanie 1
dążenie do maksymalnego zysku poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych środków z zachowaniem płynności finansowej oraz min kosztów.
Komercjalizm
Pytanie 2
Ogólny wzrost cen i kosztów mogący spowodować rozszerzenie obiegu pieniądza nie idącego w parze z rozszerzonym obiegiem towarów i usług to:
Inflacja
Pytanie 3
Zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa.
Deflacja
Pytanie 4
Przerobienie małych depozytów na krótkoterminowe kredyty o dużym nominale to:
Transformacja ilościowa pieniądza
Pytanie 5
Jakie wyróżniamy systemy bankowe?
Jedno systemowe
Dwuszczytowe
Pytanie 6
Twierdzenie "Pierwszym szczeblem jest bank centralny z funkcją emisyjną, jako bank banków i bank państwa, drugim szczeblem są banki komercyjne różnego rodzaju które działają na własny rachunek, ale posiadają swoje rachunki w bankach centralnych." można przypisać do modelu systemu bankowego. Którego?
Dwuszczytowego
Pytanie 7
Prawo bankowe dzieli banki na:
specjalistyczne
inwestycyjne
Pytanie 8
Jest warunkiem samodzielności banku i różnych podmiotów gospodarczych.
Konkurencyjność
Pytanie 9
Elementy konkurencyjności to:
procent czyli cena pieniadza
opłaty, prowizje
różnorodnośc świadczenia usług
sieć dystrybucji
sprawność działania
Pytanie 10
Jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.
Rezerwa obowiązkowa

Powiązane tematy