Pytania i odpowiedzi

AISDE - bank pytań od Komandosa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wrzucam pytania z odpowiedziami(tymi prawdopodobnie dobrymi).
1-25 pyt. z 1KolosaSem11Z
26-47 pyt. z EgzaminuSem10Z
48-55 pyt. z 1EgzaminuSem11Z(z pamięci)
56-79 pyt. z Kolos2_Szczatki
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 4661 razy
Pytanie 1
Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000
zdarzeń wynosi:
100000
Pytanie 2
Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:
11
Pytanie 3
Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać
operację:
PushDown, od góry, n/2 razy
Pytanie 4
W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia
Pytanie 5
Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i
przez wstawianie pozostaje w stosunku:
log n
Pytanie 6
Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągu
n-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:
1
Pytanie 7
Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:
n-(k-1) elementów
Pytanie 8
Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tego
najmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:
log n
Pytanie 9
Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:
w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie
Pytanie 10
Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjach
stosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:
n-k
Pytanie 11
W algorytmie znajdowania najgrubszej ścieżki od źródła, węzeł t krawędzi e=(o,t) jest cechowany z o,
jeżeli (w - waga, l - etykieta):
l(t)< min(l(o),w(e))
Pytanie 12
Stosunek złożoności wyszukania w grafie o n wierzchołkach i m krawędziach najkrótszych ścieżek
między wszystkimi parami wierzchołków przy użyciu algorytmu Floyda w stosunku do algorytmu Dijkstry
wynosi:
n/m
Pytanie 13
Przy wyszukiwaniu metodą interpolacyjną jednego spośród miliona elementów trzeba wykonać kroków
około:
5
Pytanie 14
Stosunek pesymistycznej liczby kroków wymaganych do wyszukania elementu w słowniku 1000
elementów metodami przeszukiwania binarnego i drzewa AVT to:
1
Pytanie 15
Złożoności pesymistyczne wyszukania elementu w słowniku opartym na drzewie BST i drzewie AVT
pozostają w stosunku:
n/logn

Powiązane tematy