Pytania i odpowiedzi

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Pytanie 1
Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
Szwecji
Pytanie 2
absolutyzm oświecony to:
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
Pytanie 3
w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
1682
Pytanie 4
podaj lata panowania Piotra I
1682-1725
Pytanie 5
Piotr I
Pytanie 6
wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
1700
Pytanie 7
do kiedy trwała wojna północna?
1721
Pytanie 8
z kim zawarł sojusz Piotr I w celu zdobycia panowania nad Bałtykiem?
z Saksonią i Danią
Pytanie 9
po co Piotr I chciał zdobyć dostęp do morza Bałtyckiego?
Ponieważ chciał rozwinąć swoje państwo, handel itp
Pytanie 10
Wódz Szwecki w wielkiej wojnie północnej
Karol XII
Pytanie 11
Karol XII odnosił liczne sukcesy:
pokonał Danię a następnie ruszył na Rosjan, których pokonał pod Narwą, a następnie pod Rygą pokonał wojska Augusta II
Pytanie 12
Piotr I zorganizował pierwszą w historii flotę wojenną oraz sieć znakomitych manufaktur produkujących broń
prawda
Pytanie 13
sojusznik Karola XII, wielki hetman kozacki
Iwan Mazepa
Pytanie 14
Szwedzi osłabili się z powodu:
Pytanie 15
Gdzie i kiedy wojska Rosyjskie pokonały Szwedów poraz pierwszy?
Pod Nysad, 1709

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.