Powtórzenie: Zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch, h.

Powtórzenie dla klas IV - VI

Ortografia, powtórzenie. 3 pytań.

Ó wymienia się na:
o,a,e
Ó piszemy w zakończeniach:
ówna, ów, ówka
Wybierz wyrazy, które nie obowiązuje żadna reguła ortograficzna:
płótno, prócz, król

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.