Pytania i odpowiedzi

AISDE Egzamin Komandosa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1781 razy
Pytanie 1
Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000
zdarzeń wynosi:
a) 100000
b) 10000
c) 1000
d) 100
c) 1000
Pytanie 2
Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
c) 11
Pytanie 3
Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać
operację:
a) PushDown, od dołu, n razy
b) PushUp, od dołu, n/2 razy
c) PushDown, od góry, n/2 razy
d) PushUp, od góry, n razy
c) PushDown, od góry, n/2 razy
Pytanie 4
W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
a) w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia
b) po obsłużeniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu
c) po wstawieniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu
d) w momencie wstawienia zdarzenia, na czas tego zdarzeni
a) w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia
Pytanie 5
Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i
przez wstawianie pozostaje w stosunku:
a) n / log n
b) 1
c) log n
d) log n / n
c) log n
Pytanie 6
Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągu
n-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:
a) n
b) 1/n // różne zdania
c) 1 // także nie mam pojęcia
d) 2
b) 1/n
Pytanie 7
Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:
a) k-1 elementów
b) k elementów
c) n-k elementów
d) n-(k-1) elementów
8. Złożoności średnie znalezid) n-(k-1) elementów
d) n-(k-1) elementów
Pytanie 8
Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tego
najmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:
a) 1
b) log n
c) k
d) n
b) log n
Pytanie 9
Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:
a) w algorytmie Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Kruskalu nie
b) w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie
c) zarówno w algorytmie Kruskala i Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi
d) ani w algorytmie Kruskala ani w Prima nie zaczynamy od najkrótszej krawędzi
b) w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie
Pytanie 10
Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjach
stosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:
a) k
b) n-k
c) 1/k
d) 1/(n-k)
b) n-k
Pytanie 11
W algorytmie znajdowania najgrubszej ścieżki od źródła, węzeł t krawędzi e=(o,t) jest cechowany z o,
jeżeli (w - waga, l - etykieta):
a) l(o)b) l(t)c) l(o)<=min(l(t),w(e))
d) l(t)<=min(l(o),w(e))
b) l(t)
Pytanie 12
Stosunek złożoności wyszukania w grafie o n wierzchołkach i m krawędziach najkrótszych ścieżek
między wszystkimi parami wierzchołków przy użyciu algorytmu Floyda w stosunku do algorytmu Dijkstry
wynosi:
a) n
b) 1/n
c) m/n
d) n/m
d) n/m
Pytanie 13
rzy wyszukiwaniu metodą interpolacyjną jednego spośród miliona elementów trzeba wykonać kroków
około:
a) 5
b) 10
c) 50
d) 100
a) 5
Pytanie 14
Stosunek pesymistycznej liczby kroków wymaganych do wyszukania elementu w słowniku 1000
elementów metodami przeszukiwania binarnego i drzewa AVT to:
a) 1
b) 1/10
c) 1/100
d) 1/1000
a) 1
Pytanie 15
Złożoności pesymistyczne wyszukania elementu w słowniku opartym na drzewie BST i drzewie AVT
pozostają w stosunku:
a) 1
b) n
c) n / log n
d) log n / n
c) n / log n

Powiązane tematy