Pytania i odpowiedzi

AISDE Egzamin Komandosa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1721 razy
Pytanie 16
W haszowaniu otwartym, przy n elementach i m możliwych wartościach kluczy wartości funkcji hasz.
powinno być rzędu:
a) n
b) m
c) m/n
d) n/m
b) m
Pytanie 17
W haszowaniu zamkniętym, gdy stosujemy rehasz przy szukaniu elementu, którego nie ma w słowniku,
kończymy, gdy:
a) napotkamy pozycję zajętą przez inny element
b) napotkamy pozycję wolną
c) funkcja rehaszu zwróci tą samą wartość
d) wykonamy rehasz określoną liczbę razy
d) wykonamy rehasz określoną liczbę razy
Pytanie 18
Liczba wierzchołków drzewa pozycyjnego struktury słownika (nie licząc korzenia) jest równa:
a) liczbie liter alfabetu
b) liczbie liter najdłuższego słowa
c) liczbie słów słownika
d) żadne z powyższych
d) żadne z powyższych
Pytanie 19
W algorytmach znajdowania rozłącznych ścieżek przeplot to:
a) ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek
b) najkrótsza ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek
c) ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich skierowaniem
d) najkrótsza ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich
skierowaniem
c) ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich skierowaniem
Pytanie 20
Przy znajdowaniu maksymalnego przepływu, krawędzi nieskierowanej o przepustowości 1 i przepływie
1/2 w grafie resztkowym odpowiada:
a) krawędź nieskierowana o przepustowości 3/2
b) krawędź nieskierowana o przepustowości 1/2
c) krawędź skierowana przeciwnie do przepływu o przepustowości 1/2
d) krawędź skierowana zgodnie o przepust. 1/2 i krawędź skierowana przeciwnie o przepustowości 3/2
d) krawędź skierowana zgodnie o przepust. 1/2 i krawędź skierowana przeciwnie o przepustowości 3/2
Pytanie 21
Wyznaczanie maksymalnego przepływu wymaga iteracyjnego znajdowania ścieżki wzbogacającej:
a) najkrótszej, algorytmem Dijkstry
b) najkrótszej, algorytmem poprawiania etykiet
c) dowolnej, algorytmem Dijkstry
d) dowolnej, algorytmem poprawiania etykiet
d) dowolnej, algorytmem poprawiania etykiet
Pytanie 22
W grafie o m wierzchołkach i n krawędziach stosunek liczby ograniczeń dotyczących przepustowości w
sformułowaniach problemu przepływu d towarów i 1 towaru wynosi:
a) 1
b) d
c) m
d) n
a) 1
Pytanie 23
Dane są 4 krawędzie grafu i ich przepustowości: AB=1, BC=2, CD=1, DA=2 oraz zapotrzebowania
AC=3, BD=2. Przepływ wielotowarowy jest:
a) realizowany, bo 6>5
b) nierealizowany, bo 6<10
c) realizowany, bo 6<=10
d) nierealizowany, bo 6>=5
b) nierealizowany, bo 6<10
Pytanie 24
W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu zawsze generowany jest kolejny wierzchołek zbioru
rozwiązań dopuszczalnych:
a) różniący się jedną zmienną bazową i poprawiający wartość funkcji kosztu
b) zachowujący jedną zmienną bazową i poprawiający wartość funkcji kosztu
c) różniący się jedną zmienną bazową i najbardziej poprawiający wartość funkcji kosztu
d) zachowujący jedną zmienną bazową i najbardziej poprawiający wartość funkcji kosztu
c) różniący się jedną zmienną bazową i najbardziej poprawiający wartość funkcji kosztu
Pytanie 25
W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu faza analizy kolumny tablicy sympleksowej może
prowadzić do stwierdzenia:
a) że problem jest nieograniczony
b) że zostało znalezione optimum
c) która zmienna powinna wejść do bazy
d) że problem jest sprzeczny
a) że problem jest nieograniczony

Powiązane tematy