Pytania i odpowiedzi

Funkcja

Pytanie 1
Co to jest Dziedzina
Argument
Pytanie 2
Na jakiej OSI jest miejsce zerowe
Os Y
Pytanie 3
Przyporządkuj wykresów funkcji
Rosnąca
idzie w górę
Malejąca
idzie w dół
Stała
nic nie rośnie ani maleje
Pytanie 4
Czy wykres funkcji kwadratowej jest parabolem
TAK
Pytanie 5
Zaznacz jakiej są postacie funkcji kwadratowej
postać ogólna
postać kanoniczna
postać iloczynowa
Pytanie 6
Podpisz pod wzorami jaka to postać
f(x)=(x-x1)(x-x2): postać iloczynowa
f(x)=ax^2+bx+c: postać ogólna

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.