Pytania i odpowiedzi

Australia na rozgrzewkę

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Australia - ogólne
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1822 razy
Pytanie 1
Ile % wszystkich lądów stanowi Australia
5,2
Pytanie 2
Nazwę Australia wprowadził
Matthew Flinders
Pytanie 3
Dopisz nazwy dotyczące Australii
Pytanie 4
Odosobniona wzniesienia w Australii noszą nazwę
inselberg
Pytanie 5
Zaznacz czynniki mające największy wpływ na klimat Australii
zwartość lądu
nieduża rozciągłość południkowa
brak wysokich równoleżnikowych gór
otoczenie przez wody oceanów
Pytanie 6
Cyklony w północnej Australii noszą nazwę
willy willy
Pytanie 7
Fremantle doctor to określenie
rodzaju bryzy
Pytanie 8
Jakie "naj" dotyczą Australii jako kontynentu
najniżej położony
najbardziej usłoneczniony
najmniejszy
Pytanie 9
Napisz nazwę, którą określa się okresowe strumienie
creek
Pytanie 10
Scrub to
suche zarośle w wnętrzu kontynentu
Pytanie 11
Która roślina niebezpiecznie rozprzestrzeniała się w Australii przyniesiona przez człowieka?
Opuncja
Pytanie 12
Które ze zwierząt należą do stekowców
dziobak
kolczatka
Pytanie 13
Napisz nazwę słynnej góry - największej skały świata
Ayers Rock
Pytanie 14
Zaznacz dwa prawdłowe zdania
Australia jest uboga w sieć rzeczną
Największe zapasy wody pitnej są w wodach artezyjskich
Pytanie 15
Dopisz do numerów nazwy mórz
Pytanie 16
Połącz klimat z częścią Australii
Półwysep Jork
równikowy wilgotny
Wyżyna Zachodnioaustralijska
zwrotnikowy
południowa - azchodnia Australia
podzwrotnikowy

Powiązane tematy