adam2000

165 4

Materiały stworzone przez użytkownika adam2000

Test zawiera opis podstaw rolnictwa przemysłowego z zastosowaniem nowoczesnych systemów badawczo naukowo-rekreacyjnych
zagadnienie dotyczące rozpoznawania ataków na komputery. nauka wirusów ich typów zasada działania zwalczanie. przekazywanie kluczy dostępu po obiekcie. zasada bezpieczeństwa informacji , uwierzytelnienia kodow dostepu
Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.