Pytania: Anatomia - brzuch i miednica

Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
a lienalis oddaje aa. gastricae breves
a. gastrica sinistra biegnie w plica gastropancreatica
gałęzie a. mesenterica inferior zespalają się gałęziami t. biodrowej wewnętrznej
a. hepatica propria oddaje a. gastrica dextra
To pytanie pochodzi z testu Anatomia - brzuch i miednica. Kliknij tu aby rozwiązać test.