Pytania: Dyplomacja WOS

Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
To pytanie pochodzi z testu Dyplomacja WOS. Kliknij tu aby rozwiązać test.