Pytania: bejdżpi

Wymień rodzaje strat spowodowanych niską jakością ergonomiczną
Straty ekonomiczne bezpośrednie - mała produkcja i wydajność pracownika w ciągu dnia (można to policzyć)
Straty ekonomiczne pośrednie - duża rotacja/płynność pracowników (kadr) w przedsiębiorstwie, niszczenie materiałów
Straty moralne - brak poczucia podmiotowości przez pracownika, wzrost bierności, apatii
To pytanie pochodzi z testu bejdżpi. Kliknij tu aby rozwiązać test.