Pytania: Analiza

13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
f. inwestycje długoterminowe
To pytanie pochodzi z testu Analiza. Kliknij tu aby rozwiązać test.