Pytania: A68: Technik administracji

Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego należy do właściwości
wojewódzkich sądów administracyjnych
To pytanie pochodzi z testu A68: Technik administracji. Kliknij tu aby rozwiązać test.