Pytania: Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych

Podstawowe atrybuty informacji związane z ich bezpieczeństwem to:
tajność (ang. confidentiality)
integralność (ang. integrity)
dostępność (ang. availability)
To pytanie pochodzi z testu Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych. Kliknij tu aby rozwiązać test.