Pytania: Gałęzie prawa

Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione
prawo karne
To pytanie pochodzi z testu Gałęzie prawa. Kliknij tu aby rozwiązać test.