Pytania: Jednomiany

Zredukuj wyrazy podobne:
-4x+2y-7-3x+7
-7x+2y
To pytanie pochodzi z testu Jednomiany. Kliknij tu aby rozwiązać test.