Pytania: Atom i cząsteczka

Z jakich elementarnych części skłąda się jądro atomu?
proton
neutron
To pytanie pochodzi z testu Atom i cząsteczka. Kliknij tu aby rozwiązać test.