Pytania: Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

absolutyzm oświecony to:
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
To pytanie pochodzi z testu Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach. Kliknij tu aby rozwiązać test.