Przedimek - The Article

W języku angielskim wyróżniamy trzy rodzaje przedimków:

 • przedimek określony (the)
 • przedimek nieokreslony (a,an)
 • przedimek zerowy

Ten artykuł wyjasni Ci kiedy stosować odpowiedni rodzaj przedimka oraz pozwoli przetestować swoją wiedzę za pomocą testów.

 

Przedimek określony - the

Występuje w tylko jednej formie i znaleźć go możemy zarówno przed rzeczowinikami w liczbie pojedyńczej jak i mnogiej. Stosuje się go zarówno do rzeczowników policzalnych jak i niepoliczalnych.

 

Przedimek określony stosujemy gdy mówimy o rzeczy, osobie czy zjawisku znanym mówiącemu jak i odbiorcy. W tym przypadku nie ma mowy o pomyłce, dokładnie wiadomo czego tyczy się nasza wypowiedź.

Pick up the phone. - Odbierz (ten) telefon.
Let him do the job. - Daj mu wykonać zadanie.
I like the movie. - Lubię ten film.
I want to fly to the moon. - Chcę polecieć na księżyc.

 

W odniesieniu do całych grup, klas, gatunków.

The wolf hunt in packs. - Wilki polują stadami.
The condor is a scavenger. - Kondor jest padlinożercą.

 

Przedimek określony możemy także stosować do okreslonej grupy ludzi, określanej przez zastosowany przymiotnik.

the protesters - protestujący
the students - studenci
the politicians - politycy
the educated - wykształceni

 

Przedimek określony wystepuje również w takich przypadkach jak:

 1. Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym:
  the biggest, the cutest, the most valuable.
 2. Przed nazwami budynków:
  the Empire State Building, the Lincoln Memorial, the Reichstag
 3. Przed nazwami lasów, zatok, półwyspów, wybrzeży, lodowców, łańcuchów górskich,masywów górskich, mórz, oceanów, rzek, delt, pustyń, etc.:
  the Nile, the Persian Gulf, the Himalayas, the Alps, the Kamchatka Peninsula, the Gobi Desert
 4. Przed nazwami urzędów:
  the Departament of Defense, the Ministry of Health
 5. Przed nazwami rodzin:
  the Trumps, the Griffins, the Musks
 6. Przed nazwami regionów:
  the Middle East, the Continent of Australia

Przedimek nieokreślony - a,an

Przedimek nieokreślony stosujemy gdy opisujemy jakąś rzecz po raz pierwszy i nie są one znane naszemu rozmówcy.

Gdy towarzyszący przedimkowi rzeczownik zaczyna się samogłoską stosujemy przedimek an.

an orange
an apple
an owl

 

Gdy towarzyszący przedimkowi rzeczownik zaczyna się spółgłoską stosujemy przedimek a.

a car
a computer
a zebra

 

O zastosowaniu przedimka decyduje brzmienie rzeczownika a nie jego pisownia, dlatego użyjemy an hour, a university.

 

Ćwiczenie

Ćwiczenie 1: Przedimek nieokreślony - rozwiąż test.
Ćwiczenie 2: Przedimek nieokreślony i określony - rozwiąż test.

Przedimek zerowy 

Przedimek zerowy to po prostu nie stosowanie przedimka. Przedimka nie stosuje się w przypadku rzeczowników mówiących o całej klasie przedmiotów.

I like dogs. - Lubię psy
He is afraid of spiders. - On boi się pająków.

Nie musimy stosować przedimka w przypadku:

 1. Nazw własnych:
  You will never go to China, He is citizen of Poland.
 2. Dni tygodnia, miesiąca:
  I was born in April, We shall meet on Tuesday.
 3. Pór roku:
  We are going to Venice in summer.
 4. Jeśli miejsce o którym mówimy pełni swoją określoną, podstawową rolę:
  My mum is in hospital, I go to school.
 5. Nazw kontynentów, państw które nie zawierają słów kingdom, republic czy state, miast, ulic, placów, parków, portów, lotnisk
  Europe, Asia, Poland, Italy, Fumicno, Times Square
 6. Jezior, szczytów górskich, przylądków, plaż:
  Mount Everest, K2, Cape Horn, Lake Baikal

 

Ćwiczenie

Ćwiczenie 3: Wybierz pasujący przedimek - rozwiąż test.

 

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi. Im też może okazać się pomocny.