Test z Geografii

Arktyka i mapa etap tejonowy

Pytanie 1
Punkt C leży
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
Dalej