admin szewczenko 1

Pytanie 1
Które z podanych zewnętrznych form działań administracji są formami władczymi:
Pytanie 2
Rada Legislacyjna działa przy
Pytanie 3
Upoważnienie wyraźne („delegacja ustawowa „), to przepis określajacy
Pytanie 4
Starosta jest organem
Pytanie 5
Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji
Pytanie 6
Uznanie administracyjne to:
Dalej