Admin Szewczenko 2

Pytanie 1
68. Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje:
Pytanie 2
69. Przymus bezpośredni, to:
Pytanie 3
95.Administracja publiczna według definicji negatywnej to:
Pytanie 4
96.Normy prawa administracyjnego według teorii praw specjalnych:
Pytanie 5
97.Część ogólna prawa administracyjnego obejmuje:
Pytanie 6
98.Administracja zawiadowcza to:
Dalej