klasa 2 10

Pytanie 1
Która liczba jest podzielna przez 3.
Pytanie 2
Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm.
Pytanie 3
oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 15cm i 20cm.
Pytanie 4
Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 8cm i 6cm.
Pytanie 5
-1a + 5 + (-5) + 2a =
Pytanie 6
Suma dwóch liczb wynosi 21.Jedna z nich jest o 19 większa od drugiej.Jakie to liczby
Dalej