Barok uzupełnienie test

Barok uzupełnienie, test z historii sztuki

prywatne uzupełnienie pozostałych testów z Baroku w oparciu o wymagania programowe

64 pytań Historia sztuki Strrzyga