Test

Anatka 14/15

Pytanie 1
1. Canalis adductorius:
Jego ścianę przednią tworzy septum intermusculare
Zawiera n. saphenus
Zawiera v. saphena parva
Jego ścianę boczną tworzy m. adductor magnus
Prowadzi z canalis femoralis do fossa poplitea
Pytanie 2
Aorta ascendens graniczy
od przodu z truncus pulmonalis
od tyłu z arteria pulmonalis dextra
od strony lewej z truncus pulmonalis
od przodu z atrium sinistrum cordis
od strony prawej z vena cava superior
Pytanie 3
3. Brachial artery (arteria brachialis) oddaje bezpośrednio:
superior ulnar collateral artery (arteria collateralis ulnaris superior)
anterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri anterior)
radial collateral artery (arteria collateralis radialis)
posterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri posterior)
deep brachial artery (arteria profunda brachii)
Pytanie 4
4. Plexus cervicalis:
leży w regio cervicalis anterior
unerwia mm. scaleni
gałęzie skórne splotu ukazują się na brzegu przednim m. sternocleidomastoideus
oddaje nervus phrenicus
powstaje z gałęzi szyjnych C1 – C7
Pytanie 5
5. Arcus palmaris profundus:
utworzony jest przez a. radialis
oddaje aa. Digitales palmares communes
utworzony jest przez ramus palmaris superficialis arteriae radialis
oddaje a. princeps policis
oddaje aa. Metacarpales palmares
Pytanie 6
6. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą:
sinus petrosus inferior
sinus occipitalis
sinus sigmoideus
sinus sphenoparietalis
sinus petrosus superior

Powiązane tematy