Test z lektury szkolnej

Dziady cz. II - test znajomości lektury

Pytanie 1
Kiedy rozgrywa się akcja?
Pytanie 2
Gdzie toczy się akcja utworu?
Pytanie 3
Problematyka Dziadów cz. II dotyczy:
Pytanie 4
Po co ludzie z wiejskiej gromady przywołują duchy zmarłych?
Pytanie 5
Kto przewodzi obrządkowi Dziadów?
Pytanie 6
Jak przedstawione było pierwsze widmo, które pojawiło się podczas dziadów?
Dalej