Test biograficzny

Kazik Staszewski

Pytanie 1
W którym roku urodził się Kazik?
Pytanie 2
W jakim mieście urodził się Kazik?
Pytanie 3
Jak się nazywał pierwszy solowy album Kazika Staszewskiego?
Pytanie 4
Senator z ramienia ZChN Jan Szafraniec podał Kazika Staszewskiego do sądu w związku z jednym z jego utworów. O jaki utwór chodzi?
Pytanie 5
Jakie urządzenie odegrało ważną rolę w twórczości Kazika i często jego dźwięk pojawia się w jego utworach?
Dalej