A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych test

A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, test kwalifikacji zawodowej.

Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

40 pytań Zawodowe supergeek