AJ BILIW AJ KEN PASS MAJ EXAM

Pytanie 1
Temperatura ciała jest bardzo ważna, dlatego musimy wiedzieć, że wynosi ona:
Pytanie 2
Układ termoregulacyjny drobiu rozwija się:
Pytanie 3
Optymalny poziom wilgotności wynosi
Pytanie 4
Wentylacja to nie:
Pytanie 5
Jakie jest dopuszczalne stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach dla drobiu?
Dalej