Test kwalifikacji zawodowej

A65: Technik rachunkowości, egzamin Styczeń 2018

Test egzaminacyjny "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A65
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3861 razy