Test z Historii

29

Pytanie 1
rozwiń skórt PPS
Pytanie 2
połącz
Pytanie 3
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
Pytanie 4
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Pytanie 5
Pytanie 6
Dalej